{ Prijava na predavanje – SedamIT }

  • Android predavanje: Design patterns in Android

    Na radionici će se pričati kako početi kao Android developer i snalaženju u loše organiziranom kodu. Proći će se kroz tri design patterna: Model-View-Controller, Model-View-Presenter te Model-View-ViewModel, opisati njihove prednosti i nedostatke te kada ih i zašto koristiti. Pri kraju je u planu mala nagradna igra za sve one koji su pažljivo slušali.

    Radionica se održava 19. travnja od 16 sati u AuditLabu na Vrbiku.