{ Odabir termina radionice – Korištenje Raspberry Pi mikroračunala u fizičkom programiranju }

  • Radionice počinju 03.04.2018. Oprema je osigurana.