{ Prijava na radionicu – Korištenje Raspberry Pi mikroračunala u fizičkom programiranju }

Zbog prevelikoga interesa morali smo ograničiti broj prijava na dvije grupe, ali ne brinite... biti će još jedna zanimljiva mikrokontroler jednodnevna radionica u 4. mjesecu.